#ในชีวิตเราเจอทั้งคนดีและไม่ดีปะปนกันมีทั้งสุขและทุกข์ #แต่สุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดมันก็จะผ่านไป #และจะสอนให้เราเข้มแข็งเมื่อต้องเจอเรื่องราวร้ายๆอีก

#ในชีวิตเราเจอทั้งคนดีและไม่ดีปะปนกันมีทั้งสุขและทุกข์ #แต่สุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดมันก็จะผ่านไป #และจะสอนให้เราเข้มแข็งเมื่อต้องเจอเรื่องราวร้ายๆอีก